Sunday, October 24, 2021

eim, Human Resource Development Centre

Lead Partner

www.center-rcv.org

eim, Center razvoja človeških virov

(eim, Human Resource Development Centre)

Address

Headquarter: Razlagova ulica 22, Offices: Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, Slovenia

Contact person

Mateja Karničnik

Phone

+386 2 333 13 40

Fax

+386 2 333 13 46

e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

EN

By creation of conditions, programmes and services in the area of human potential in labour market development eim, Human Resource Development Centre (HRDC) is contributing to social and economic development, promotion of positive approach to society and to increasing quality of life.

HRDC is accomplishing it's mission by promoting and co-creating development policy, creating partnerships, innovative transfer of good practices, developing programmes and services for companies, organizations and communities, unemployed, young, older people, ..., development and implementation of services for career, raising awareness about the importance of development of human potential and lifelong learning.

HRDC privilege is an innovative and competent team of professionals with years of experiences, which transfer modern approaches and solutions in HRD and labour market in Slovenian practice. HRDC is one of the few organizations in Slovenia that can be since 2005 proud on the Investor in people standard.

 

SI

V eim, Center razvoja človeških virov, z ustvarjanjem pogojev, programov in storitev na področju razvoja človeških potencialov in trga dela prispevamo k družbenemu in gospodarskemu razvoju, širjenju pozitivnega razmišljanja v družbi in k večji kakovosti življenja.

Svoje poslanstvo uresničujemo s spodbujanjem in soustvarjanjem razvojne politike, s partnerskim povezovanjem, z inovativnim prenosom dobrih praks, razvojem programov in storitev za podjetja, organizacije in skupnosti, brezposelne, mlade, starejše, …, z razvojem in izvajanjem kariernih storitev, z osveščanjem o pomenu razvoja človeških potencialov in vseživljenjskega učenja.

Naša prednost je inovativen in kompetenten tim strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami, ki prenaša najsodobnejše pristope in rešitve na področju razvoja človeških virov in trga dela v slovensko prakso. Od leta 2005 se kot ena redkih organizacij v Sloveniji ponašamo s standardom Vlagatelj v ljudi.

crcv

logo footer

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.