Thursday, December 02, 2021

EFFECT – OPIS PROJEKTA

Program

Program europske unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost - Progress

Pod - program

Doprinos projekta za razmjenu dobre prakse

Naziv projekta

EFFECT – Usklađivanje vještina za podržavanje razvoja karijere

Skraćeni naziv projekta

EFFECT

Trajanje

1.veljače 2013. – 31. siječnja 2014.

Budžet

206,758.22

Financiranje

Potpora europske unije: 164,993.05

Potpora Ministarstva rada, obitelji i socijalne skrbi Republike Slovenije: 25,534.17

sufinanciranje partnera: 16.231.00

Referentni ugovorni broj

VS/2012/0513

Nositelj projekta

ekonomski institut maribor, centar za razvoj ljudskih potencijala, Slovenija

Projektni partneri

Štajerska gospodarska zbornica, Slovenija

Savez samostalnih sindikata Slovenije, regionalna organizacija Podravje i Koroška, Slovenija

Bab Savjetovanje, Austrija

Hrvatska gospodarska komora, županijska komora krapina, hrvatska

Zaklada Florida, regija Valencija, Španjolska

Projektna web-stranica

www.effect-project.eu

 

 

PROGRAM EUROPSKE ZAJEDNICE PROGRESS


Projekt EFFECT - USKLAĐIVANJE VJEŠTINA ZA PODRŽAVANJE RAZVOJA KARIJERE dio je Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost - PROGRESS (2007-2013). Osnovan je kako bi financijski podržao provedbu ciljeva Europske unije u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti u skladu sa Socijalnom agendom. Također, doprinosi ostvarenju ciljeva postavljenih Lisabonskom strategijom. Sedmogodišnji program usmjeren je na sve ciljane grupe koje mogu pomoći u razvoju te oblikovanju primjerenih i učinkovitih mjera zapošljavanja i socijalnog zakonodavstva, preko EU-27, EFTA-EEA te sve zemlje kandidati i potencijalni EU kandidati.

 

PROJEKT EFFECT


Svrha projekta EFFECT je prikupiti primjere konkretnih mjera podrške za razvoj strategija u svrhu poboljšanja usklađenosti ponude i potražnje znanja/vještina, te jačanja sposobnosti tvrtki za provedbu i poboljšanje procesa razvoja karijere. Također, ciljevi su: (1) Podići svijest o važnosti znanja i vještina, naročito onih zahtijevanih od rastućih sektora, (2) Promicati i intenzivirati rasprava o očekivanju i usklađivanju tržišta rada i potrebnih znanja/vještina, što je određeno kao prioritet EU, (3) Pokretanje partnerskog dijaloga između socijalnih partnera, poslodavaca te obrazovnih institucija koje bi mogle razvijati i unapređivati potrebna znanja/vještine i olakšati procese razvoja karijere i cjeloživotnog učenja, (4) Poticanje veće uključenosti socijalnih partnera, obrazovnih institucija i službi za zapošljavanje u stvaranju učinkovitih mjera za poboljšanje usklađenosti ponude i potražnje znanja/vještina.


KLJUČNE AKTIVNOSTI PROJEKTA


Transnacionalna mreža za razmjenu iskustva, znanja i primjera dobre prakse: predstavnici službi za zapošljavanje, savjetodavnih centara, poslodavaca, obrazovnih institucija, socijalnih partnera i drugih zainteresiranih strana razmjenjivati će informacije, know-how, iskustva i primjere dobre prakse koje se odnose na tržište rada - usklađivanje vještina ponude i potražnje, karijere i razvoj procesa cjeloživotnog učenja.


Kampanja podizanja razine svijesti provoditi će se sa svrhom pobuđivanja interesa i poticanja sudjelovanja ciljanih skupina i ključnih dionika, povećanja međusobne informiranosti te informiranosti šire javnosti za vrijeme i po završetku projekta. Na temelju primjera dobre prakse, izvješća i zaključaka sa nacionalnih i transnacionalnih foruma, u Sloveniji će se održati transnacionalna konferencija, na kojoj će se ponuditi rješenja, inicijative i pristupi koji su prepoznati kao dobra praksa, te će se raspravljati o novim mogućnostima za učinkovitiju interakciju i suradnju između rada, obrazovanja i osposobljavanja.


Izrada priručnika u svrhu širenja primjera dobre prakse, koji će se tiskati na slovenskom, njemačkom, španjolskom i hrvatskom jeziku, a biti će namijenjen službama za zapošljavanje, savjetodavnim centrima, poslodavcima, obrazovnim institucijama, socijalnim partnerima te drugim zainteresiranim stranama. Priručnik će također biti objavljen i na web stranici projekta. Zaključci i smjernice sa transnacionalne konferencije objediniti će se sa prethodno dobivenim rezultatima, te objaviti u e-Zborniku koji će također biti dostupan na web stranici projekta. Zbornik će se ujedno distribuirati putem e-maila na adrese nacionalnih i lokalnih kreatora politike, službama za zapošljavanje, savjetodavnim centrima, poslodavcima, obrazovnim institucijama, socijalnim partnerima te drugim zainteresiranim stranama.

 

CILJENE GRUPE PROJEKTA

Projekt EFFECT uključuje sve relevantne ciljane skupine i njihove predstavnike, ključne stručnjake te partnere u sve četiri zemlje: stručnjaci iz službe za zapošljavanje koji surađuju sa poslodavcima te se bave profesionalnim usmjeravanjem; stručnjaci iz obrazovnih organizacija; stručnjaci u prognoziranju usklađenosti ponude i potražnje, razvoja karijere i cjeloživotnog obrazovanja; predstavnici poslodavaca zaduženi za poslove na području razvoja ljudskih potencijala i zapošljavanja; predstavnici gospodarske komore; sindikati; predstavnici strukovnih organizacija koje mogu imati važnu ulogu u profesionalnom usmjeravanju i cjeloživotnom učenju; socijalni partneri, kreatori politike, lokalne zajednice, te ostali važni sudionici na tržištu rada koji su uključeni u stvaranje politike, mjera i programa za razvoj karijere i cjeloživotnog učenja


KLJUČNE PORUKE PROJEKTA


EFFECT će poboljšati usklađivanje vještina ponude i potražnje na tržištu rada!
Razmjenom znanja, iskustava i primjera dobre prakse, međusobnom suradnjom i raspravom dionika, kreatora politike, tijela strukovnog obrazovanja/obuke, zavoda za zapošljavanje, poslodavaca i ostalih važnih sudionika na tržištu rada, ažurirati će se potrebni profili vještina, te će proces razvoja karijere i cjeloživotnog učenja biti olakšan i pridonijet će poboljšanju gospodarskog i socijalnog razvoja u sve četiri zemlje partnera.


EFFECT će podići svijest o važnosti vještina, naročito onih zahtijevanih od rastućih sektora!
Širenjem rezultata projekta na različitim događanjima, promoviranjem dobre prakse te aktivnim sudjelovanjem ključnih dionika, kreatora politike, poslodavaca, obrazovnih institucija te ostalih važnih aktera na tržištu rada, EFFECT će podići svijest o važnosti učinkovite interakcije i suradnje između rada, obrazovanja i osposobljavanja za poboljšanje procesa razvoja karijere.

EFFECT će ojačati sposobnost tvrtki za provođenje ili poboljšanje procesa razvoja karijere!
Stvaranjem mjera potpore za razvoj prognostičkih sustava, razvojem umrežavanja i dinamičnijom i odgovornijom interakcijom i suradnjom između rada, obrazovanja i osposobljavanja, profili vještina prilagođeni potrebama tržišta rada bit će obnovljeni te će i usklađivanje vještina ponude i potražnje, razvoj karijere i proces cjeloživotnog učenje biti poboljšano.

 

Isključivu odgovornost za sadržaj ovog dokumenta ima autor. Informacije sadržane u ovoj publikaciji
nužno ne odražavaju stajalište ili mišljenje Europske komisije.

logo footer

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.